Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Pool van beoordelaars

Pool beoordelaars 2019-2023

Vaste beoordelaars Kunstendecreet - Pool van beoordelaars 2019-2023

Wisselende beoordelaars Kunstendecreet - Pool van beoordelaars 2019-2023

Het Kunstendecreet schrijft voor dat de pool van beoordelaars maximaal 5 jaar kan aanblijven en vervolgens voor de helft vervangen dient te worden. Op 6 april 2018 lanceerde de administratie daarom een open oproep tot kandidaatstelling voor de pool van beoordelaars via de databank ‘Iedereen kan zetelen’. Deze pool van beoordelaars zal bevoegd zijn voor de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van het Kunstendecreet. Alle geïnteresseerden konden zich tot 10 juli 2018 kandidaat stellen.

339 personen stelden zich via de databank kandidaat als beoordelaar. De administratie evalueerde de deskundigheid van alle kandidaten op basis van de vereiste expertises in het decreet. Na screening van de kandidaten werden er 277 positief beoordeeld.

Om aan de samenstellingsvoorwaarden te voldoen, was een selectie van de positief beoordeelde kandidaten nodig. Het team Kunsten en Erfgoed stelde een scenario voor de samenstelling van de pool van beoordelaars op met positief beoordeelde kandidaten. Hierbij werd rekening gehouden met volgende parameters:

  • een evenwichtig aantal vrouwen en mannen
  • etnisch-culturele diversiteit
  • mix van leden met ervaring in commissiewerk en nieuwe leden
  • voldoende deskundigheid over de verschillende functies, disciplines en subdisciplines.

De Vlaamse Regering benoemde de pool van vaste en wisselende beoordelaars die bestaat uit 260 leden voor een periode van vijf jaar, die start op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2023.

Uit de pool worden, per subsidie-instrument en wisselend per aanvraagronde, tijdelijke commissies aangesteld in functie van de ingediende dossiers. Elke commissie is samengesteld uit een deel vaste en een deel wisselende leden. Het doel is om nog meer te komen tot een gezonde balans tussen continuïteit enerzijds en voldoende afwisseling van beoordelaars anderzijds. De leden van de pool hebben expertise in de vijf functies en over bepaalde disciplines of specifieke subdisciplines. 


Samenstelling commissies projecten en beurzen

1ste ronde 2020

Samenstelling van de commissies - ronde 15 september 2019


2de ronde 2019

Samenstelling van de commissies  - ronde 15 maart 2019

Samenstelling van de commissies projecten – 2de ronde (2019)

Samenstelling van de commissies beurzen – 2de ronde (2019)


1ste ronde 2019

Samenstelling van de commissies projecten en beurzen - 1ste ronde (2019) 

Samenstelling van de commissies projecten en beurzen - 1ste ronde bis (2019)


3de ronde 2018

Samenstelling van de commissies projecten en beurzen -  3de ronde 2018 (PDF) 


2de ronde 2018

Samenstelling van de commissies projecten en beurzen -  2de ronde 2018 (PDF) 


1ste ronde 2018

Samenstelling van de commissies projecten en beurzen -  1ste ronde 2018 (PDF) 


3de ronde 2017

Samenstelling van de commissie projecten en beurzen - 3de ronde 2017 (PDF)


2de ronde 2017

Samenstelling van de commissies projecten en beurzen - 2de ronde 2017 (PDF)


1ste ronde 2017

Samenstelling van de  commissies projecten en beurzen -  1ste ronde 2017 (PDF) 


3de ronde 2016

Samenstelling van de  commissies projecten en beurzen -  3de ronde 2016 (PDF)


2de ronde 2016

Samenstelling van de  commissies projecten en beurzen -  2de ronde 2016 (PDF)


1ste ronde 2016

Samenstelling van de commissies projecten en beurzen - 1ste ronde 2016 (PDF)

 

Samenstelling commissies structurele aanvragen 2017-2021

Verhaalcommissie

Samenstelling verhaalcommissies structurele aanvragen 2017-2021 (PDF)

Extra leden voor behandeling replieken

Samenstelling extra leden behandeling replieken structurele aanvragen 2017-2021 (PDF)

Commissies

Samenstelling van de commissies structurele aanvragen 2017-2021


Commissie doorbraaktrajecten

Commissie doorbraaktrajecten 2018 (PDF)

Commissie doorbraaktrajecten 2017 (PDF)

 

Contactgegevens van de beoordelaars
(voor zover zij de toestemming gaven om die te publiceren)

Deze gegevens worden gepubliceerd van zodra de nieuwe pool van beoordelaars benoemd is.