Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Pool van voorzitters

Lijst van voorzitters

De voorzitters hebben geen beoordelingstaak en geen stemrecht, maar moeten de beoordeling zelf in goede banen leiden en de continuïteit van de beoordeling bewaken. Het is hun taak om, samen met het secretariaat, toe te zien op de gelijkwaardige behandeling van de dossiers over verschillende aanvraagrondes en tijdelijke commissies heen. Als vergelijkbare dossiers over verschillende commissies verdeeld worden, houden de betrokken voorzitters een overlegmoment om de rangorde over alle door hen beoordeelde vergelijkbare dossiers te bepalen.

 

Contactgegevens van de voorzitters 
(voor zover zij de toestemming gaven om die te publiceren)

Deze gegevens worden gepubliceerd van zodra de nieuwe pool van voorzitters benoemd is.