Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Jaarlijkse beleidsbrief

Beleidsbrief Cultuur 2013-2014 (Joke Schauvliege)

De Vlaamse ministers, leden van de Vlaamse Regering, dienen elk jaar één of meer beleidsbrieven in bij het Vlaams Parlement.

De beleidsbrief geeft invulling aan de beleidsnota, waarin de grote strategische beleidskeuzes voor de hele regeerperiode zijn opgenomen. Het bevat een overzicht van de uitvoering van de begroting voor het lopende begrotingsjaar en een prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.
 


Archief

Beleidsbrief Cultuur 2012-2013 (Joke Schauvliege)

Beleidsbrief Cultuur 2011 - 2012 (Joke Schauvliege)

Beleidsbrief Cultuur 2010 - 2011 (Joke Schauvliege)

Beleidsbrief Cultuur 2009 (Bert Anciaux)

Beleidsbrief Cultuur 2008 (Bert Anciaux)