Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Memoriaaldecreet

Officiële titel

De officiële titel van het decreet is:
Het decreet van 15 juli 2011 Decreet houdende de erkenning van en de subsdidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede.  

Officiële afkorting

Dit decreet heeft geen officiële afkorting, maar wordt officieus benoemd als het Memoriaaldecreet.

Inhoud van het decreet

Het decreet regelt de subsidiëring van het IJzertorenmemoriaal te Diksmuide. Dit betreft enerzijds een subsidie voor de instandhouding van het IJzertorenmonument en anderzijds een subsidie voor de cultureel-erfgoedwerking rond het IJzertorenmemoriaal.

Memoriaaldecreet