Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Traject met het cultureel-erfgoedveld en relevante stakeholders