Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Uitvoeringsbesluit

Het uitvoeringsbesluit bij het gewijzigde Kunstendecreet 2018 werd op 9 november 2018 goedgekeurd.

In het uitvoeringsbesluit worden principes uit het decreet nader bepaald of gedetailleerd:

  • de indiendata voor projectsubsidies en beurzen
  • de bepalingen over wat een aanvraagdossier moet inhouden
  • de bepalingen over wat een verantwoordingsdossier moet inhouden
  • de uitbetalingsprocedure
  • de bepaling van het % eigen inkomsten