Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

De antwoorden van het cultureel-erfgoedveld

De antwoorden per deelsector zijn een samenvatting van wat in de verschillende overlegstructuren aan bod kwam. De teksten moeten opgevat worden als inzichten die door de verschillende ‘deelsectoren’ als belangrijk worden beschouwd. Het zijn geen eensluidende en eensgezinde standpunten; nuanceringen en gelaagdheden zijn eveneens van tel.

Deze inbreng voedt in een latere fase de gesprekken van de focusgroepen.