Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

2de sectorbijeenkomst (4 februari 2016)

Op 4 februari 2016 kwamen de deelnemers aan de eerste sectorbijeenkomst (28 april 2015), de focusgroepen en relevante stakeholders een hele dag bijeen bij Bronks in Brussel.

De dag diende om iedereen te informeren over:

 • Lopende ‘zijtrajecten’ met impact op een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid:
  • herverdeling bevoegdheden provincies
  • toekomst KMSKA en M HKA
  • Topstukkenfonds
  • indemniteitsregeling
  • witboek aanvullende financiering
  • nota e-cultuur
  •  …
 • De grote lijnen van de ontwerpversie van de Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen en Brussel.

Tijdens werksessies kregen de deelnemers de kans om over enkele onderdelen – cultureel-erfgoedwerking en beleidslijnen - te reflecteren en te discussiëren. Tussendoor konden de deelnemers zich ook uitspreken over principes van cultureel-erfgoedwerking.


Het programma van de dag zag er als volgt uit:
 

10.00 – 11.00u

Verwelkoming en doelen van de dag

Informeren over de verschillende trajecten, de conceptnota

Informeren over cultureel-erfgoedwerking en cultureel-erfgoedtaken

Toelichting bij de aanpak van de voormiddag

11.15-12.15u

Werksessies in 10 werkgroepen – cultureel-erfgoedwerking en -erfgoedtaken

12.15-13.30u

Broodjeslunch

13.30-14.00u

Informeren over de ontwerpversie van de beleidslijnen

Toelichting bij de aanpak van de namiddag

14.00-16.00u

Werksessies in 2x10 werkgroepen – 5 beleidslijnen

 • Gevarieerde en representatieve aanwezigheid van cultureel erfgoed
 • Fijnmazig netwerk van professionele erfgoedactoren
 • Toegankelijke cultureel-erfgoedwerking
 • Erfgoed als grondstof: potentieel van erfgoed valoriseren voor de samenleving
 • Actieve rol op Belgisch en internationaal vlak

Inclusief de voorwaarden die nodig zijn om deze beleidslijnen te realiseren (instrumenten, kaders, middelen, infrastructuur, opleiding/vorming, …).

16.00-16.30u

Reflecties op de inbreng van de deelnemers

 

De inbreng van de deelnemers werd waar relevant in de loop van februari verwerkt in de ontwerpversie van de Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid, die op 1 maart 2016 aan de minister werd bezorgd.