Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Situering conceptnota cultureel-erfgoedbeleid

Er is nood aan een duidelijke, coherente langetermijnvisie van de Vlaamse overheid op het cultureel-erfgoedbeleid, haar eigen rol en de rol van de betrokken actoren – cultureel-erfgoedveld, andere bestuursniveaus, eigen instellingen – in Vlaanderen.

De Conceptnota moet een kader bieden voor het voeren van een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen en Brussel, de komende jaren (horizon 2025). Alle huidige en te ontwikkelen instrumenten moeten daarin een plaats krijgen.

Centraal in de Conceptnota staan het cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed), collectiegericht denken, duurzame digitale bewaring en ontsluiting, en publieksgerichte samenwerking tussen erfgoedgemeenschappen en –instellingen.