Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

FG 3 – samenwerkingsmodellen

Focusgroep 3 – samenwerkings- en netwerkmodellen

In deze focusgroep gaat het over organisatie-overstijgende samenwerkings- en netwerkmodellen voor de 21ste-eeuwse erfgoedwerking

Heel wat uitdagingen kunnen niet langer door elke erfgoedorganisatie of -instelling individueel aangepakt worden. Er liggen ook kansen in synergiën met ander sectoren. De krachten bundelen met respect voor elkaars en andermans expertises, maar ook onderlinge afhankelijkheid in een gezamenlijke aanpak, zijn aan de orde. Welke modellen zijn inspirerend en toepasbaar in een cultureel-erfgoedcontext?

De focusgroep wordt in de voormiddag ingeleid door verschillende sprekers:

In de namiddag gaan de deelnemers in kleine werkgroepen aan de slag rond verschillende vraagstellingen.

Hieronder vindt u de verslagen van deze werkgroepen:

Zowel de kern als collega’s uit het ruime cultureel-erfgoedveld zijn hierop aanwezig.

Volgende genodigden waren aanwezig: Sofie De Caigny; Lynn De Clercq; Lien De Keukelaere; Christine Deweerdt; Pascal Ennaert; Karim Ettourki; Liesbeth Kees; Yoon Hee Lamot; Anneke Lippens; Jorijn Neyrinck; Hilde Plas; An Renard; Yves Segers; Els Silvrants; Joachim Spyns; Véronique Van de Kerckhof; Willy Van De Vijver; Phillip Van den Bossche; Leen van Dijck; Rebecca Van Rechem, Luc Verheyen; Nico Verplancke; Rony Vissers; Eva Wuyts