Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Het certificaat van niet-bescherming als topstuk

> Lees de brochure Het certificaat van niet-bescherming als topstuk (PDF)

> Download het formulier Aanvraag certificaat van niet-behoren tot het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap (DOC) op de pagina Subsidie voor het uitvoeren van een fysische ingreep op een beschermd voorwerp/beschermde verzameling.