Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Ratificatie

Sinds het lanceren van de operationele richtlijnen in 2008 (met telkens nieuwe versies in 2010, 2012 en 2014) is de conventie volop in werking. Niet minder dan 163 lidstaten hebben de Conventie sindsdien geratificeerd. In talloze staten wordt de UNESCO conventie momenteel in wetgeving, beleid of investeringstrajecten omgezet. België ratificeerde de conventie in 2006

De uitvoering brengt verplichtingen met zich mee: