Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Nieuwe regelgeving voor varend erfgoed in werking op 1 januari

07.01.2016

Op 1 januari trad de nieuwe regelgeving voor varend erfgoed in werking. Varend erfgoed is het nautisch erfgoed dat kan varen of drijven of dat in de vaart kan worden gebracht of drijvend kan worden gemaakt.

Vlaanderen beschikt over een uitgebreide collectie waardevol varend erfgoed. Dat komt omdat onze regio een koploper is geweest in de ontwikkeling van verschillende industrieën. Daarbinnen heeft de bouw en het gebruik van varend erfgoed altijd een belangrijke rol gespeeld. Varend erfgoed is het nautisch erfgoed dat kan varen of drijven of dat in de vaart kan worden gebracht of drijvend kan worden gemaakt.

De procedure om varend erfgoed te beschermen, is vastgelegd in het Varenderfgoeddecreet. De Vlaamse Regering hechtte op 27 november 2015 haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat de uitvoering van het decreet regelt.

Op 1 januari trad de nieuwe regelgeving voor varend erfgoed in werking. De grootste veranderingen zijn:

  • verduidelijken van het toepassingsgebied van het Varenderfgoeddecreet en afstemming met andere erfgoeddecreten
  • verankeren van de inventaris van het varend erfgoed in de regelgeving
  • verduidelijken van de rechtsgevolgen voor beschermd varend erfgoed
  • vereenvoudigen van de procedure voor de opmaak en goedkeuring van een beheersprogramma
  • invoeren van een onderhoudspremie
  • vereenvoudigen van de procedure voor het verkrijgen van een beheerspremie
  • invoeren van een handhavingsluik

Het varend erfgoed valt onder de bevoegdheid van de minister bevoegd voor onroerend erfgoed.  Het agentschap Onroerend Erfgoed is bevoegd voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie voor het behoud en beheer van het varend erfgoed in Vlaanderen.

Meer informatie over het Varenderfgoeddecreet.