Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten in eerste ronde Kunstendecreet

14.01.2016

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet drie projectsubsidierondes. Op 14 januari 2016 heeft minister Gatz in dit kader principieel beslist over de eerste ronde aanvragen voor ondersteuning van beurzen en projectsubsidies In totaal werden er 348 aanvragen ingediend, verdeeld over de verschillende subsidiesoorten: 86 aanvragen voor kortlopende beurzen, 25 aanvragen voor meerjarige beurzen, 66 aanvragen voor projecten van kunstenaars en 171 aanvragen voor projecten van organisaties.

Acht initiatieven bleken onontvankelijk of werden door de aanvrager terug ingetrokken en dus  werden uiteindelijk 340 aanvragen beoordeeld.

Deze 340 aanvragers vroegen in totaal 15.357.842,27 euro aan ondersteuning. Aangezien met het in voege treden van het nieuwe Kunstendecreet projecten van organisaties drie maal per jaar kunnen worden aangevraagd (in plaats van twee) en de permanente indiening van opnameprojecten en creatieopdrachten is weggevallen (dergelijke aanvragen zitten mee in de 3 rondes), is het niet mogelijk een vergelijking te maken met het voorgaande jaar.

Het aantal aanvragen en het totale gevraagde bedrag zijn wel aanzienlijk hoger dan in 2015. Voor de ondersteuning van projecten en beurzen is er voor 2016, 5.920.000,00 euro beschikbaar voor de drie rondes beurzen en projectsubsidies waarvan 2.368.000,00 euro voor periode 1 (indiening 15 september 2015) en 1.776.000 euro voor elk van de twee volgende rondes. Dit is zonder rekening te houden met het bedrag voor tussenkomsten voor buitenlandse presentaties (500.000 euro).

Minister Gatz heeft bij het nemen van zijn beslissing de principes van het draaiboek ‘Kwaliteitsbeoordeling voor het Kunstendecreet’ gevolgd. Daarbij krijgen alle initiatieven voor zowel het artistieke als het zakelijke luik een beoordeling binnen vijf categorieën: zeer goed, goed, voldoende, nipt onvoldoende en volstrekt onvoldoende.

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing van volgende basisprincipes uitgegaan:

  • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling “zeer goed” en "goed" ontvangen een subsidie. Deze beurzen worden, zoals vastgelegd in het Kunstendecreet, goedgekeurd zonder zakelijk advies.
  • alle projecten met de beoordeling "zeer goed” (artistiek) en “zeer goed” (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag overeenkomt met het laagst geadviseerde bedrag.

Aangezien in de visienota kunsten een divers landschap wordt vooropgesteld heeft minister Gatz besloten om binnen de disciplines "architectuur en vormgeving", "audiovisuele en beeldende kunst", "muziek" en "transdisciplinair" ook de projecten met de beoordeling “zeer goed” (artistiek) en “goed” (zakelijk) te beoordelen. Hierdoor worden de middelen in een gelijkere mate verdeeld over de verschillende disciplines binnen het Kunstendecreet.

Hierdoor zullen binnen het voorziene budget 74 beurzen en/of projecten ondersteund worden voor een bedrag van 2.272.482,33 euro die als volgt onderverdeeld zijn:

  • 20 kortlopende beurzen (198.000,00 euro);
  • 12 meerjarige beurzen (348.260,00 euro);
  • 11 projecten van kunstenaars (184.382,61 euro);
  • 31 projecten van organisaties (1.541.839,72 euro).

Hiermee blijft het voorstel bijna 100.000 euro onder het maximaal in deze ronde te besteden budget. Deze middelen zullen worden aangewend in de 2de en 3de ronde voor de beurzen en de projecten.

Komende projectrondes:

  • 15/01/16 voor projecten na 01/05/16 – beslissing 15 mei 2016
  • 15/05/16 voor projecten na 01/09/16 – beslissing 15 september 2016

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.

Overzicht van de toegekende subsidies (1ste ronde) (pdf)