Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Oproep tot financiering van een Kenniscentrum voor Cultuur- en Mediaparticipatie

25.02.2016

Op 19 februari 2016 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van minister Sven Gatz de krachtlijnen goed voor een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen tot financiering van een Kenniscentrum voor Cultuur- en Mediaparticipatie.

Er wordt voorzien in een structurele financiering van een wetenschappelijk expertisecentrum over cultuur- en mediaparticipatie in Vlaanderen. Het kenniscentrum moet instaan voor de uitbouw van een vaste werking gericht op beleidsrelevant onderzoek en analyse op het vlak van cultuur- en mediaparticipatie. Daarnaast is het eveneens de opdracht om een nieuwe participatiesurvey voor te bereiden en te coördineren die het geheel van Cultuur, Jeugd en Media overschouwt. Voor deze survey zal het kenniscentrum samenwerken met het Jeugdonderzoeksplatform (JOP).
 

Meer info

Bekijk de oproep en het formulier tot kandidaatstelling voor subsidiering als Kenniscentrum voor Cultuur- en Mediaparticipatie.