Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Jaarverslag Vlaamse Unesco Commissie 2015

08.03.2016

Unesco is de enige organisatie binnen de Verenigde Naties die werkt met een systeem van nationale commissies om zowel de intellectuele en professionele kringen als de belangrijkste culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen en organisaties in haar werkzaamheden te betrekken.

De Vlaamse Unesco Commissie vormt zo een aanspreekpunt dat Unesco kan helpen bij de oriëntering en ontwikkeling van haar programma's. Ze ondersteunt naast Unesco zelf ook haar eigen regering met adviesverlening over alle Unesco-materies, waaronder de culturele. Ten slotte kan de commissie zelf initiatieven nemen. Het jaarverslag van 2015 (pdf) geeft een overzicht van haar activiteiten.