Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Rapport 8ste Europese sleutelcompetentie “Cultureel bewustzijn en culturele expressie”

03.05.2016

Begin 2016 verscheen een nieuw rapport over de achtste Europese sleutelcompetentie: cultureel bewustzijn en culturele expressie. In dat rapport formuleren experts uit meer dan 20 Europese landen een gemeenschappelijke visie over de plaats van cultuur in opgroeien en in het beleid, tegen de achtergrond van een snel veranderend Europa.

De economisch uitdagende situatie, de snelle evolutie van technologie, het escalerende conflict in het Midden-Oosten en de vluchtelingencrisis hadden elk hun invloed op Europa, op onze cultuur en op het beleid. Bij de OMC-groep groeide de overtuiging dat de sleutelcompetentie cultureel bewustzijn en expressie op een essentiële manier verbonden is met deze uitdagingen.

Tijdens het proces nam de groep bovendien een verschuiving in de klemtoon van het beleidsdiscours waar van een meer economische benadering, uitgaand van het belang van creativiteit voor innovatie, naar een meer politiek geïnspireerd perspectief, met aandacht voor democratie, tolerantie en interculturaliteit.

Meer info