Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Beurzen

Wat?

Een beurs laat toe om (nieuwe) ideeën te ontwikkelen, (andere) wegen te verkennen, een (nieuwe) evolutie te beginnen, te reflecteren over de eigen praktijk en deze te verdiepen. 

Een beurs kan kortlopend (1 jaar) of langlopend (maximum 3 jaar) zijn. 

Voor een kortlopende beurs komen zowel  jonge, beloftevolle kunstenaars als reeds erkende, gevestigde kunstenaars in aanmerking. Het omvat de vroegere ontwikkelingsgerichte beurzen, werkbeurzen en werkverblijven. Een kortlopende beurs kan ook gebruikt worden voor een residentie in het binnen- of buitenland.

De meerjarige beurs is voorbehouden voor de al erkende, gevestigde kunstenaar. 

Het verschil met een projectsubsidie ligt in de belangeloosheid van de beurs: er wordt geen enkele tegenprestatie verwacht. Bij een projectsubsidie wordt er verwacht dat het omschreven project gerealiseerd en financieel verantwoord wordt.

Voor wie? 

Een beurs kan alleen toegekend worden aan individuele begunstigden actief binnen het professionele Kunstenveld. Het kan gaan om kunstenaars, vormgevers, architecten, …

Nationaliteit is van geen tel bij het aanvragen van beurzen, er moet alleen een link met de Vlaamse Gemeenschap zijn.

Het decreet ondersteunt professionele kunsten. De verwijzing naar ‘professioneel actief zijn’ wordt per dossier beoordeeld aan de hand van de kwaliteitsbeoordeling op basis van de inhoudelijke criteria. 

Functies?

Een beurs is exclusief verbonden aan de functie ontwikkeling. 

Criteria?

De beursaanvragen moeten voldoen aan kwaliteitscriteria. Voor kortlopende en meerjarige beurzen zijn deze criteria verschillend. 

Voor kortlopende beurzen zijn de criteria: 

  • de kwaliteit van de motivatie
  • het groeipotentieel van het oeuvre van de kunstenaar.

Voor meerjarige beurzen zijn de criteria: 

  • kwaliteit van de motivatie
  • het belang en de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar
  • de bijdrage aan de ontwikkeling van het traject van de kunstenaar.

Indiendata?

  • indiendatum 15/09 voor projecten en beurzen die starten in de eerste jaarhelft van het volgende jaar (beslissing ten laatste tegen 15 van het volgende jaar)
  • indiendatum 15/03 voor projecten en beurzen die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar (beslissing ten laatste tegen 15 juli van het zelfde jaar). In 2020 wordt de oproep voor de tweede ronde (met indiendatum 15/03) uitzonderlijk uitgesteld tot na de begrotingscontrole in april. De indiendatum voor deze ronde is 15 mei voor beurzen die starten in de periode september-december 2020.