Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Aankopen 2016-2018

Visienota

Lees de visienota Aankoopbeleid 2016 – 2018 (PDF).

 

Aankopen 2017

In 2017 kocht minister Sven Gatz van dertien kunstenaars 20 werken aan. Hij had daarvoor 250.000 euro ter beschikking.

Met deze aankopen volgt minister Gatz het aankoopvoorstel dat professionele experts uit het kunstenveld hem hebben overgemaakt. Het doel van deze aankopen bestaat erin een correct en volledig beeld te geven van de kwaliteitsvolle kunst die vandaag in Vlaanderen wordt beoefend en die relevant is binnen een internationale omgeving.

Sven Gatz is erg opgezet met de keuze van de experten: 

Sinds vorig jaar heb ik beslist om voor kunstaankopen van de Vlaamse gemeenschap meer in te zetten op hedendaagse kunstwerken. Ik trok het budget ook op van €100.000 naar €250.000 per jaar. Die budgetverhoging maakt het nu voor het eerst mogelijk om niet alleen kunst aan te kopen van toonaangevende actuele kunstenaars maar ook van beloftevol talent. De aankopen van vandaag zijn de Topstukken van morgen. Bovendien kunnen we nu beter evoluties in de kunstenwereld in rekening brengen, zoals de digitalisering in de kunst en nieuwe bewegingen in de beeldende en plastische tradities. Er werd ook aandacht besteed aan etnisch-culturele diversiteit.” 

De aankopen ondersteunen de kunstenaars financieel maar geven hen ook een visitekaartje: de opname van hun werk in deze Vlaamse collectie vormt een erkenning van hun talent, wat doorgaans een positief effect heeft op de internationale uitstraling van hun oeuvre. De aangekochte werken komen terecht in de hedendaagse kunstmusea in Vlaanderen, waar het publiek ze zal kunnen bewonderen. 

Hieronder vind je de lijst van aangekochte werken per kunstenaar:

 • Vincent Meessen:  De installatie “One.Two.Three”
 • Laure Provoust: De installatie “The TV Mantelpiece"
 • Philippe Van Snick: De grote installatie “Eilanden” en het schilderij “Boulders, Borders and Bodies”
 • Pascale Marthine Tayou: De ruimtelijke installatie “Pascale’s Eggs”
 • Wim Catrysse:  Het videowerk “Outward-Bound”
 • Karl Philips: Het installatiewerk “Vending Systems”
 • Sven Augustijnen: De fotoreeks “Spectres”
 • Pieter Geenen: De video “Nocturne”
 • Meggy Rustamova: De foto- en geluidsinstallatie “Observations” en de video “L’invitation au voyage”
 • Kasper Bosmans: De installatie “Mud Springs”
 • Nel Aerts: Het schilderij “The Best Helmsmen Stand on Shore”en het weefwerk “King of the Sea”
 • Rein Dufait: Vier minimale sculpturen
 • Birde Vanheerswynghels: Twee tekenwerken “zonder titel”.


Aankopen 2016

In 2016 besliste minister Sven Gatz om de kunstcollectie van de Vlaamse Gemeenschap uit te breiden met vijf werken van beeldend kunstenaars: Anouk De Clercq, Edith Dekyndt, Vincent Geykens, Ante Timmermans en Pieter Vermeersch. 

De Collectie Vlaamse Gemeenschap streeft een correct en volledig beeld na van de kwalitatief hoogstaande kunst die vandaag in Vlaanderen wordt gemaakt en die relevant is binnen een internationale context. Kortom, deze collectie moet een goede representatie zijn van de sterke hedendaagse kunst die Vlaanderen te bieden heeft.

De aankopen ondersteunen de kunstenaars in kwestie niet enkel financieel. Door de opname van hun werk in deze collectie wordt ook het belang ervan erkend. Het positieve effect op de internationale uitstraling van hun oeuvre, is bijgevolg niet te onderschatten.

Minister van Cultuur Sven Gatz besliste om in 2016 vijf kunstwerken aan te kopen die zullen opgenomen worden in de Collectie Vlaamse Gemeenschap:

 •       Anouk De Clercq ‘Thing’
 •       Edith Dekyndt ‘Chronology of Tears’
 •       Vincent Geyskens ‘Le Non-Réconcilié (Richmond)’
 •       Ante Timmermans ‘Der Souffleur des Ichts’
 •       Pieter Vermeersch 'Untitled'

Om deze belangrijke opdracht grondig uit te voeren, is een goed onderbouwd aankoopbeleid nodig. De minister laat zich hiervoor adviseren door drie experten uit het kunstenveld.

De experten stelden bij hun opdracht vast dat het aankoopbeleid van de overheid zich in de voorbije tien jaren heeft gefocust op de verwerving van sleutelwerken en topstukken. Daarnaast heeft de overheid ook hedendaagse kunstwerken aan­gekocht, maar deze waren specifiek bestemd voor de collectie van het M HKA. Hierdoor was in de hedendaagse kunstverzameling van de Vlaamse Gemeenschap een lacune van tien jaar ontstaan, waardoor ze niet langer voldeed aan haar kernopdracht als overheidscollectie om een representa­tief beeld van het hedendaagse Vlaamse kunstenveld te bieden.

“Met de beslissing om het aankoopbeleid van hedendaagse kunstwerken voor de Collectie Vlaamse Gemeenschap opnieuw op te starten, met een jaarlijks budget van minstens € 100.000, wil ik de Collectie opnieuw actualiseren”, zegt minister Gatz. “Het moet onze ambitie zijn ze opnieuw tegemoet te doen komen aan de hoge standaard die geldt voor een dergelijke belangrijke, publieke kunstverzameling.”

Het voorstel van de adviserende commissie, waarmee de minister zich akkoord verklaarde, is een eerste aanzet om de vastgestelde lacune op te vullen. Andere belangrijke beleidslijnen, zoals het tijdig aankopen van werken uit jonge maar beloftevolle oeuvres, zullen in de komende jaren opgestart worden.