Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Verloop evaluatie- en wijzigingsproces 2016-2018

 • Juni 2016: evaluatie van het beoordelingsproces door commissievoorzitters en Adviescommissie
 • Zomer 2016: integratie van de beoordelingstoepassing OLIAD in KIOSK
 • Najaar 2016:  uitvoering van twee online enquêtes, bij zowel aanvragers als beoordelaars
 • Najaar 2016: evaluatiegesprekken met kabinet Cultuur, adviescommissie, geselecteerde beoordelaars, voorzitters, Kunstenpunt, OKO en eventueel andere stakeholders
 • Winter 2016: synthese van de resultaten
 • Januari- april 2017: overleg kabinet Cultuur, Dep CJM, voorzitter Adviescommissie Kunsten  
 • April- september 2017: werkgroepen binnen de administratie over: advisering, pool beoordelaars, landschapstekening, werkbezoeken en hearings, rol en functie Adviescommissie, aanpassing draaiboek, aanpassing Kunstendecreet
 • Juni 2017: studie functie participatie
 • September-november 2017: formuleren verbetervoorstellen  
 • 9 oktober 2017: gesprek over evaluatie en wijzigingen tussen minister en de SARC
 • 26 oktober 2017: hoorzitting in de commissie cultuur met OKO, Kunstenpunt en SARC
 • 22 december 2017: Vlaamse Regering keurt conceptnota en wijzigingsvoorstellen goed
 • Januari-maart 2018: omzetting van de wijzigingsvoorstellen in een voorstel van decreet tot wijziging van het Kunstendecreet
 • 20 juni 2018: definitieve goedkeuring van het voorstel van decreet tot wijziging van het Kunstendecreet in het Vlaams Parlement
 • 29 juni 2018: bekrachtiging van het gewijzigd Kunstendecreet door de Vlaamse Regering
 • juni-najaar 2018: aanpassing van het bijbehorende uitvoeringsbesluit
 • 6 juli 2018: eerste principiële goedkeuring van het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering
 • 12 september 2018: Advies SARC over het uitvoeringsbesluit
 • 24 oktober 2018: Advies Raad van State over het uitvoeringsbesluit
 • 9 november 2018: definitieve goedkeuring van het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering
 • december 2018: aanpassing van het draaiboek met detaillering van werkafspraken
 • 18-19 december 2018: infosessies voor aanvragers
 • 5 en 7 maart 2019: infosessies voor beoordelaars
 • 15 maart 2019: eerste indiendatum voor beurzen en projecten in het kader van het gewijzigd Kunstendecreet