Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kunstendecreet

Na de derde grote meerjarige ronde uit 2012 werd duidelijk dat het Kunstendecreet aan een evaluatie en herziening toe was. In het najaar van 2012 voerde het agentschap Kunsten en Erfgoed een grondige evaluatie uit. Op basis van deze evaluatie, de conceptnota’s van minister Schauvliege en Vlaams Parlementslid Bart Caron, en de hoorzittingen die het Vlaams Parlement organiseerde, werd een nieuw Kunstendecreet uitgewerkt. 

In december 2013 werd het nieuwe Kunstendecreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement.