Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Landelijke dienstverlenende rollen

Twaalf organisaties kregen een werkingssubsidie toegekend voor de periode 2019-2023.

Digitaliseren is een beleidsprioriteit waaraan de minister een bijzondere visienota wijdde. Een van de initiatieven is de clustering van verschillende spelers onder de vleugels van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). Daarom zal de ondersteuning van Lukas en Packed (landelijke rol) vanaf 2019 toegevoegd worden aan het VIAA. Dat biedt de betrokken organisaties meer mogelijkheden naar schaalvergroting en efficiëntiewinsten.

Naam organisatie

Stad/ gemeente

Rol

Beslissing €

Histories (vroeger Leca, Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen) Mechelen familiekunde/genealogie, heemkunde/lokaal erfgoed en erfgoed van Alledag 962.000
VKC (Vlaamse Kunstcollectie) Gent beeld- en databeleid voor de museale sector 210.000
Architectuurarchief Vlaanderen Antwerpen architectuur- en vormgevingserfgoed 449.000
Archiefbank (Archiefbank Vlaanderen) Gent private archieven (databank) 289.000
Industriemuseum (vroeger MIAT en ETWIE) Gent technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed 287.000
CEMPER - Centrum voor het cultureel erfgoed van muziek en podiumkunsten in Vlaanderen en Brussel (vroeger Het Firmament en Resonant) Mechelen podiumkunsten & muzikaal erfgoed 678.000
CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) Leuven religieus Erfgoed 396.000
CRAFTS. (Openluchtmuseum Bokrijk) Genk vakmanschap 200.000
CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis) Leuven agrarisch erfgoed 412.000
VEB (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) Antwerpen erfgoedbibliotheken 438.000
M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen) Antwerpen beeldende kunstarchieven en nalatenschappen (kunstenaarsestates) 200.000
PACKED Brussels Hoofdstedelijk Gewest digitaal cultureel erfgoed 427.000
subtotaal - landelijke rollen    

4.948.000