Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Cultureel-erfgoedconvenants

 

VGC 2016-2020

 • € 439.000


Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden 2015-2020

 • 2014-2020 Erfgoed Haspengouw - € 246.946
 • BIE, € 246.946
 • Cultuurdijk, € 246.946
 • Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET), € 246.946
 • Cultuuroverleg Zeven (CO7), € 179.442
 • Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, € 246.946
 • Erfgoed Denderland, € 246.946
 • Erfgoed Noorderkempen, € 246.946
 • Interwaas, € 246.946, €
 • k.ERF, € 246.946
 • Kempens Karakter, € 246.946
 • Kusterfgoed, € 246.946
 • Mijnstreek, € 246.946
 • zuidwest (voorheen Overleg Cultuur Regio Kortrijk), € 246.946
 • Platform Omgeving Leie en Schelde, € 164.630
 • Viersprong Land van Rode, € 164.630

Totaal: € 3.719.000