Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Toegankelijkheid van culturele infrastructuur: werk aan de winkel

Uit een screening van 61 gebouwen uit de culturele sector blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is op het vlak van de toegankelijkheid voor personen met een beperking. De voornaamste knelpunten situeren zich op vlak van de parkeerplaatsen, de balie en het loket, de horizontale en verticale circulatie en de toiletten. De studie werd uitgevoerd door de vzw Enter in opdracht van de Vlaamse overheid.

Context

De cultuuroverheid streeft naar integrale toegankelijkheid van culturele infrastructuur. Het departement CJSM besliste daarom een deel van de culturele infrastructuur te laten screenen op de fysieke toegankelijkheid. Enerzijds om eindgebruikers en de Vlaamse cultuuroverheid zelf inzicht te geven in de mate waarin de infrastructuur toegankelijk is. Anderzijds om aanbevelingen te genereren voor zowel de verbetering van de individuele onderzochte gebouwen als voor het volledige Vlaamse cultuurbeleid. 

De coördinatie van deze screenings werd toevertrouwd aan de vzw Enter. Tussen 2011 en 2013 werden in totaal 61 gebouwen gescreend: 

 • 25 cultuur-en gemeenschapscentra
 • 15 erfgoedbibliotheken, musea en archiefinstellingen
 • 19 kunsteninstellingen
 • 9 gebouwen in beheer van de Vlaamse overheid.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek werd de keten van toegankelijkheid gevolgd doorheen de verschillende onderdelen van het gebouw: 

 • de bereikbaarheid (aangepaste parkeerplaatsen, toegangspaden, …)
 • de betreedbaarheid (inkomdeur, trappen voor de inkom, …)
 • de bruikbaarheid (bijvoorbeeld de bruikbaarheid van de inkom, van het aangepast toilet, …) van de verschillende onderdelen werden onder de loep genomen. 

De mate van toegankelijkheid van de verschillende onderdelen wordt weergegeven in drie niveaus: 

 • toegankelijk
 • toegankelijk met hulp
 • niet toegankelijk. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de noden van alle doelgroepen zoals personen met een motorische, visuele, auditieve beperking en personen met allergie en ademhalingsproblemen. De gegevens worden ontsloten in de vernieuwde toegankelijkheidsdatabank op www.toevla.be. Op die manier kan elke (potentiële) gebruiker vooraf nagaan in welke mate de verschillende ruimtes van een gebouw toegankelijk zijn.

Resultaten

Uit deze screening blijkt dat de grootste problemen zich situeren bij: 

 • parkeerplaatsen en aangepast parkeerplaatsen
 • balie
 • loket
 • horizontale circulatie
 • herticale circulatie
 • toiletten en aangepast toilet.

Een deel van deze knelpunten kan verholpen worden met eenvoudige ingrepen: 

 • het aanbrengen of vervangen van signalisatie en informatieborden
 • het voorzien van visuele en tactiele geleiding
 • het aanbrengen van contrastmarkering op glazen delen
 • het aanbrengen van kleurcontrasten
 • het visueel aanduiden van drempels
 • de trekkracht van deuren correct instellen
 • het vervangen de bedieningselementen van deuren
 • het juist plaatsen van toiletaccessoires, …

Conclusies

Bij de conclusies noteren we dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Geen enkele locatie is volledig zelfstandig toegankelijk, slechts 1 locatie heeft allemaal toegankelijke publieke delen en problemen situeren zich vooral bij: 

 • (aangepaste) parkeerplaatsen
 • loket
 • balie
 • horizontale circulatie
 • verticale circulatie en (aangepaste) toiletten
 • weinig aandacht voor specifieke voorzieningen. 

Meer weten?