Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Europees Erfgoedlabel

Stel je kandidaat voor het Europees Erfgoedlabel 2021

Het Europees Erfgoedlabel is een tweejaarlijks initiatief van de Europese Unie. De bedoeling ervan is om plaatsen op de kaart te zetten die de Europese geschiedenis weerspiegelen. Ondertussen dragen al 48 sites het label, waaronder drie in België: het Mundaneum in Mons, Le Bois du Cazier in Marcinelle en  de Koloniën Van Weldadigheid (een transnationaal dossier samen met Nederland). Wij gaan ook dit jaar op zoek naar nieuwe kandidaten om aan Europa voor te dragen.

 

Het bezoekerscentrum Kolonie 5-7 in Wortel-Kolonie © Kempens Landschap – foto: Studiovisionphotography

Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 © Kempens Landschap – foto: Studiovisionphotography
 


DOEL VAN HET EUROPEES ERFGOEDLABEL

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie. Het label wil het gevoel versterken bij de Europese burgers, en in het bijzonder bij de jongeren, dat zij deel uitmaken van de Europese Unie. De uitgangspunten zijn gedeelde waarden, een gedeelde Europese geschiedenis en een gemeenschappelijk Europees erfgoed. Met dit initiatief wil de Europese Unie bovendien de nationale en regionale diversiteit en interculturele dialoog waarderen.

De Europese Commissie organiseert tweejaarlijks een selectieprocedure voor de toekenning van maximaal één Europees Erfgoedlabel per lidstaat. Iedere lidstaat organiseert zelf de preselectie en kan maximaal twee kandidaten selecteren. Een intra-Belgisch secretariaat, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse gemeenschap, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap is verantwoordelijk voor de selectieprocedure op Belgisch niveau. Een jury selecteert op basis van de ingediende dossiers de Belgische kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel.


WIE KAN DEELNEMEN?

Zowel nationale, thematische als transnationale erfgoedsites kunnen deelnemen. Het kan gaan om

  • gebouwen of monumenten
  • cultuurhistorische landschappen
  • natuurlijke, archeologische, industriële of stedelijke sites
  • cultuurgoederen en immaterieel erfgoed, voor zover die aan een bepaalde plaats verbonden zijn.

Het gaat om sites die van betekenis zijn geweest voor de Europese geschiedenis en cultuur, of voor de oprichting van de Europese Unie, en die de Europese waarden uitdragen.


STEL JE KANDIDAAT

Stuur een volledig ingevuld deelnemingsdossier, opgesteld in een van de drie landstalen (FR-NL-DE) vóór 4 september 2020 naar het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Vera Ameels, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.

Ben je van plan een transnationaal dossier in te dienen, neem dan zeker zo snel mogelijk contact op met alle betrokken nationale coördinatoren. 

Als je de wedstrijd wint, zal je gevraagd worden tegen uiterlijk 14 februari 2021 een Engelse versie van het dossier op te maken, conform het Europese reglement.


MEER INFO, FORMULIEREN EN REGLEMENT

 

CONTACTPERSONEN BINNEN VLAAMSE OVERHEID

  • Vera Ameels, beleidsmedewerker agentschap Onroerend Erfgoed – 02 553 64 03
  • Els Cuisinier, teamverantwoordelijke team Cultuurgoederen, Departement Cultuur, Jeugd en Media – 02 553 41 40

 

Europees erfgoed label