Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

UNESCO-conventie van 2003