Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Landschapstekening als basis voor strategische visienota

De opmaak van de visienota wordt in grote mate gebaseerd op de landschapstekening van het Kunstenpunt, het kenniscentrum voor de kunsten in Vlaanderen. Deze landschapstekening geeft weer hoe het kunstenlandschap er op dat moment uitziet.

De landschapstekening is gebaseerd op een sterkte-zwakteanalyse, die de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het kunstenveld beschrijft. De landschapstekening bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens van het kunstenveld, met inbegrip van cijfers over de internationale context, de aanduiding van zowel hiaten als overaanbod, en de beschrijving van huidige trends.

Het Kunstenpunt werkt momenteel aan de landschapstekening die op 1 september 2019 aan de volgende minister van Cultuur zal worden overhandigd.

Lees meer over de landschapstekening 2019 op de website van het Kunstenpunt.

Lees de landschapstekening van 2014.