Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Welke zijn de disciplines?

De vier brede disciplineclusters die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van het Kunstendecreet zijn uitgewerkt in het aanvraagformulier. Het gaat om

Architectuur en vormgeving

 • architectuur
 • vormgeving

Podiumkunsten

 • dans
 • theater
 • muziektheater
 • performance
 • andere podiumkunsten

Audiovisuele en beeldende kunst

 • audiovisuele kunst
 • beeldende kunst
 • geluidskunst
 • experimentele mediakunst
 • andere

Muziek

 • muziektheater
 • klassieke muziek
 • pop/rock
 • jazz
 • folk
 • wereldmuziek
 • andere muziekdisciplines

Transdisciplinair


Deze onderverdeling is gebaseerd op simulaties en bevragingen in de sector en bij de belangenbehartigers. U kan alle combinaties van disciplines en subdisciplines aanduiden in KIOSK.

Let op: een transdisciplinaire werking of project verschilt van een multidisciplinaire. Organisaties die activiteiten organiseren binnen twee of meerdere disciplines, hebben een multidisciplinaire werking. In dat geval vinkt u in KIOSK de verschillende toepasselijke disciplines aan. 

Enkel wanneer bij de activiteiten van een organisatie de disciplines zodanig verweven zijn dat ze nog maar moeilijk van elkaar kunnen onderscheiden worden en er nieuwe vormen van creëren, vertonen, enzovoort, ontstaan, is de werking niet meer multidisciplinair. In dat geval wordt ze als transdisciplinair beschouwd en selecteert u deze optie in KIOSK.

De disciplines die onder de bevoegdheden vallen van de fondsen, namelijk film en letteren, komen niet in aanmerking voor subsidiëring via het Kunstendecreet.