Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Bevraging

Evaluatie beoordelingsprocedures Kunstendecreet en gebruikservaring KIOSK

Context en aanleiding

In het najaar van 2015 werden voor het eerst de nieuwe procedures ingezet voor subsidie-aanvragen in het kader van het nieuwe Kunstendecreet van 13 december 2013.

Tegelijk werden de indien- én beoordelingsprocedures volledig gedigitaliseerd en via online toepassingen mogelijk gemaakt. 

De toepassing voor aanvragers om dossiers in te dienen en de status ervan op te volgen kreeg de naam KIOSK. De toepassing voor beoordelaars om dossiers te beoordelen kreeg de naam OLIAD.

Na deze eerste ervaringen met zowel de nieuwe procedures als de nieuwe online toepassingen wil het Departement CJSM in het najaar van 2016 beide aspecten evalueren. 


Doel

 • Vereenvoudiging en efficiëntieverhoging van de ingezette procedures en toepassingen.
 • Planlast- en werklastvermindering voor zowel indiener als beoordelaar.
 • Verbetering van de klantvriendelijkheid.
 

Middel

 1. Juni 2016: evaluatie van het beoordelingsproces door commissievoorzitters en Adviescommissie via uitgeschreven commentaren.
 2. Zomer 2016: integratie van de beoordelingstoepassing OLIAD in KIOSK om de onderling afstemming tussen beide systemen te verbeteren. Dit wordt in het najaar 2016 getest met de bedoeling om begin 2017 met een aangepaste versie te werken voor de 2e projectronde van 15 januari 2017. Omwille van deze integratiebeweging wordt het gebruik van OLIAD in de enquêtes niet grondig bevraagd.
 3. Najaar 2016: twee online enquêtes 
  • Gebruikservaring KIOSK: over het gebruik van KIOSK door aanvragers en een korte evaluatie van de beoordelingsprocedures
  • Beoordelingsprocedures binnen het Kunstendecreet: over de beoordelingsprocedures en commissiewerking door beoordelaars.
 4. Najaar 2016: evaluatiegesprekken met kabinet Cultuur, adviescommissie, voorzitters, geselecteerde beoordelaars, Kunstenpunt, OKO, … 


Doelgroepen

 1. bevraging Gebruikservaring KIOSK: 1500 unieke geregistreerde KIOSK-gebruikers.
 2. bevraging Beoordelingsprocedures binnen het Kunstendecreet: 230 artistiek beoordelaars benoemd in de pool van beoordelaars, en een 20-tal zakelijke beoordelaars binnen de administratie.


Timing

 • Juni 2016: evaluatie van het beoordelingsproces door commissievoorzitters en Adviescommissie.
 • Zomer 2016: integratie van de beoordelingstoepassing OLIAD in KIOSK.
 • Najaar 2016:  uitvoering van twee online enquêtes.
 • Najaar 2016: evaluatiegesprekken met kabinet Cultuur, adviescommissie, geselecteerde beoordelaars, voorzitters, Kunstenpunt, OKO en eventueel andere stakeholders.
 • Winter 2016: synthese van de resultaten.