Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Conceptnota: langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in Vlaamse cultuursector

25.07.2017

Op voorstel van minister Sven Gatz, hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector. De nota moet het beschikbare instrumentarium van de Vlaamse overheid dat inzetbaar is voor de culturele praktijk bekend maken en ervoor zorgen dat filantropie, bedrijfsmecenaat en sponsoring meer onderdeel vormen van een vaste culturele financieringsmix.

Daarnaast is het de bedoeling om begeleidingstrajecten rond financiering voor de cultuursector te sensibiliseren en ondersteunen en cultuur in te zetten als katalysator voor innovatie en creativiteit voor andere sectoren. De bevoegde minister voor cultuur zal de elementen van deze nota nu vertalen naar een concreet regelgevend kader en op basis van deze nota de communicatie voeren.