Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Cultuurgoederen in monumenten

01.02.2016

Het agentschap Onroerend Erfgoed stelde een richtlijn op voor eigenaars om te kunnen beoordelen of roerende goederen deel uit maken van de bescherming van een monument.

Roerende goederen die zich in een beschermd monument bevinden, kunnen deel uitmaken van de bescherming. Zij worden in de regelgeving cultuurgoederen genoemd. Het al dan niet mee beschermd zijn van roerende goederen is echter niet altijd even eenduidig af te lezen uit het beschermingsbesluit. Het is belangrijk dat je als eigenaar nagaat (of laat nagaan) of een roerend goed deel uitmaakt van de bescherming, omdat het Onroerenderfgoeddecreet- en besluit dan van toepassing kunnen zijn op die roerende goederen.

Lees meer.