Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Departement Cultuur, Jeugd en Media krijgt label Voka Charter Duurzaam Ondernemen

21.04.2020

In 2019 ging het Departement Cultuur, Jeugd en Media in zee met Voka om zijn duurzame ontwikkeling te optimaliseren. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt organisaties de mogelijkheid om via een jaarlijks actieplan aan duurzaam ondernemen te werken. Als kroon op het werk kreeg het departement eind maart 2020 het label ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen’.  

Het Departement CJM ondernam op eigen initiatief al verschillende zaken. Zo springt het omzichtig om met eigen mensen en middelen, zorgt het voor verantwoorde infrastructuur, doet het aan duurzaam data- en kennisbeheer en neemt het maatregelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen.  

Om die initiatieven te optimaliseren hanteerde Voka De 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties als universeel kader. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt alle organisaties de mogelijkheid om via een jaarlijks actieplan aan duurzaam ondernemen te werken. Op maat van het departement bepaalde Voka de doelstellingen.


Een greep uit de acties in 2019  

  • Het departement werkte een duurzaamheidsvisie en strategie uit via een intern participatief traject.  
  • Het voerde energiescans uit bij de gebouwen in beheer van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). Op basis daarvan stelde het een actieplan op dat maatregelen bevat voor deze gebouwen tot en met 2024.  
  • Het organiseerde bijna vijftig duurzame evenementen in 2019 met in totaal ongeveer vierduizend deelnemers. Bij duurzame evenementen gebruiken we eigen infrastructuur, voorzien we vegetarische catering en weren we plastic. Ook zorgen we ervoor dat het evenement vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer.  
  • Het mat het volume geprint papier en sensibiliseerde de collega’s. Daardoor daalde het volume in het gebouw van het departement met meer dan twintig procent.  


Bekroond met het label ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen’  

Op 15 januari 2020 legde het departement zijn resultaten voor aan de evaluatiecommissie van Voka. Als kroon op het werk ontving het eind maart het label ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen’.

In 2020 gaat het departement verder met duurzame ontwikkeling en dat via verschillende acties. Enkele voorbeelden: we zetten extra in op communicatie over duurzaamheid (zowel binnen onze organisatie als naar buiten toe), we stimuleren onze collega’s om minder afval te produceren en we creëren een duurzaamheidsdashboard waarmee we onze voortgang kunnen meten.

Verder starten we een circulair bouwproject in het Frans Masereel Centrum en besteden we aandacht aan de veerkracht van onze mensen via infosessies rond stress en burn-out.