Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Eerste ronde projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten van start gegaan

19.03.2019
Bovenlokale cultuurprojecten
Bovenlokale cultuurprojectenBovenlokale cultuurprojecten

Het decreet bovenlokale cultuurwerking, dat sinds 1 januari 2019 van kracht is, voorziet 3 subsidielijnen: projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten, werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en werkingssubsidie voor een steunpunt bovenlokale cultuurwerking. Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. De eerste ronde van de subsidielijn ‘projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten’ is op 15 maart 2019 van start gegaan.

Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel) die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk kunnen vanaf nu een aanvraag indienen. De deadline voor projecten die starten vanaf 1 januari 2020 en maximum 3 jaar lopen is 15 mei 2019.

Een project komt in aanmerking wanneer het culturele affiniteit, een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie heeft en de reguliere werking van de aanvragende actor overstijgt.

Meer informatie over de subsidielijn, de voorwaarden en de beleidsprioriteiten vindt u op onze website.