Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018: update en eerste call binnen COSME-programma

15.05.2017
COSME-programma
COSME-programmaCOSME-programma

2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het Europees Parlement keurde op 27 april 2017 het wettelijke voorstel goed. Met deze laatste stap is het Jaar een feit. Met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed wil Europa de culturele diversiteit promoten, de economische meerwaarde van erfgoed en het belang daarvan voor de externe betrekkingen van de EU, illustreren.

Het doel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is om mensen bewuster te maken van de Europese geschiedenis en waarden en het gevoel van Europese identiteit te versterken. Tegelijkertijd vestigt het de aandacht op de mogelijkheden die erfgoed ons biedt en op de uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt. Enkele van die uitdagingen zijn de gevolgen van de digitale omwenteling, de druk van het milieu, de fysieke druk op erfgoedlocaties en de illegale handel in cultuurgoederen. 

De organisatie is in handen van de Europese Commissie maar de lidstaten en de brede erfgoedsector (organisaties, regionale en lokale autoriteiten, professionals enz.)  zullen een grote rol krijgen.

Alle lidstaten werden gevraagd om ‘nationale coördinatoren’ aan te duiden. In België hebben de drie gemeenschappen alvast elk een 'nationale' coördinator aangeduid. Voor Vlaanderen neemt het Departement CJM (contactpersoon: Brigitte Myle) die rol op. De nationale coördinatoren hebben onder andere een rol in het 'toekennen van een label' in hun lidstaat. Een eerste vergadering van de nationale coördinatoren vond plaats op 25 april 2017.

De brede erfgoedsector wordt vertegenwoordigd via een Stakeholders’ Committee. Een 35 internationale erfgoedorganisaties werden geselecteerd. De geselecteerde organisaties zijn bijvoorbeeld Faro - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, EUNIC, Europa Nostra, NEMO, FEST en ICOM Europe.

Momenteel wordt de organisatie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Vlaanderen voorbereid. Hiervoor werken het agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement CJM nauw samen met andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid en met Faro en Herita. Er is ook afstemming met de andere gewesten, gemeenschappen en de federale overheid.

Er is een EU-budget van 8 miljoen euro, dit bestaat vooral uit financiering binnen bestaande subsidieprogramma’s (extra calls of aandachtspunten) voor grote transnationale projecten en voor communicatie op EU-niveau (bv. de Europese lancering van het jaar tijdens het European Cultural Forum).

 

Eerste call binnen COSME-programma

Binnen het COSME-programma wordt een eerste call gelanceerd die zich specifiek richt op cultureel erfgoed. Deze call is gericht op het steunen van projecten die transnationale toerismeproducten ontwikkelen en promoten. Het gaat vooral om producten die gelinkt zijn aan de culturele en creatieve industrieën (CCI) die bezig zijn met cultureel erfgoed. Een vereiste is dat minstens één erkende UNESCO-site de focus van het transnationale toerismeproduct moet zijn. De eindproducten moeten grensoverschrijdend zijn, maar mogen zowel fysiek als conceptueel met elkaar verbonden zijn in de vorm van een gezamenlijk thema. Daarnaast moeten er CCI-gerelateerde technologieën gebruikt worden om het product te promoten en de ervaring van de bezoeker te verbeteren.

Deadline voor elektronische indiening is 29 juni 2017.

Vind meer informatie over deze call

Contactpersoon in Vlaanderen is Magali Parent – Agentschap Innoveren en Ondernemen (tel: 02 432 42 42).