Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gatz beslist over eerste ronde projectsubsidies cultureel erfgoed 2018

30.01.2018

Vlaams minister van cultuur Sven Gatz besliste om voor een totaalbedrag van 246.000 euro subsidies toe te kennen aan 5 projecten cultureel erfgoed die starten in de eerste jaarhelft 2018.

Deze projectsubsidies worden toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet. Er zijn vier types projectsubsidies:

  • internationale cultureel-erfgoedprojecten
  • ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten
  • internationale projecten die cofinanciering vereisen
  • niet-periodieke cultureel-erfgoedpublicaties.


INTERNATIONALE PROJECTEN

HIVA - RETINA: RE-thinking Technical Interventions to Advance visual literacy of young people in art museums

De universitaire onderzoeksinstituten HIVA en Mintlab wensen samen de visuele geletterdheid van jongeren te onderzoeken. De voorbije decennia zijn de aanmaak, de opslag en de ontsluiting van beelden enorm toegenomen. Kunstmusea zijn de ideale plek om te onderzoeken hoe jongeren van 10 tot 14  jaar omgaan met deze enorme toevloed aan beelden. Dit onderzoek heeft als   doelstelling kunstmusea te adviseren in de formulering van digitale strategieën om de visuele geletterdheid te verhogen. Daarnaast worden de mogelijkheden om digitale technologieën te introduceren in de educatieve  werking onderzocht. Partners zijn M - Museum Leuven, Van Abbemuseum en Ludwig Forum für Internationale Kunst.

Toegekend bedrag: 59.000 euro

Bijzondere Collecties KU Leuven Bibliotheken - Lovaniensa: Collectio academica antiqua. Digitalisering en virtuele ontsluiting van de drukken van de oude academische collectie bewaard aan de KU Leuven en de   Université catholique de Louvain

Het digitaal terug samenbrengen van de oude academische collectie (1425 - 1797) van de KULeuven, die na de splitsing verdeeld werd over de KUL en de UCL.  

Toegekend bedrag: 67.000 euro


PROJECTEN COFINANCIERING

Tapis Plein - Intangible Cultural Heritage and Museums Project (acroniem: IMP)

Met IMP willen Tapis plein en haar partners de expertise van musea en museumprofessionals en -experten over het borgen van het immaterieel erfgoed van de cultureel-erfgoedgemeenschappen, groepen en individuen opbouwen en versterken.

Toegekend bedrag: 40.000 euro


NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES

Uitgeverij Lannoo - De Grote Rubens Atlas

Uitgeverij Lannoo plant de publicatie 'De Grote Atlas van de Vlaamse Meesters'. Dit betreft een driedelig werk waar drie Vlaamse meesters met internationale uitstraling voorgesteld worden (Rubens, Van Eyck en Bruegel). Deze aanvraag handelt over de uitgave van het eerste deel: De Grote Rubens Atlas.

Toegekend bedrag: 15.000 euro


ONTWIKKELINGSGERICHTE PROJECTEN

Strip Turnhout - Naar een coherent beleid rond striperfgoed: een verkennende studie

Strip Turnhout wil een grondig vooronderzoek uitvoeren naar het Vlaamse striperfgoed. Dit vormt een eerste stap in het werken naar een netwerk van de verschillende betrokken actoren, weg van de huidige versnippering in dat deel van het cultureel-erfgoedlandschap. Het onderzoek moet duidelijke prioriteiten opleveren en afspraken over de zorg voor dit erfgoed.

Toegekend bedrag: 65.000 euro