Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gatz stimuleert samenwerking met lancering innovatieve partnerprojecten

12.06.2017

Vandaag lanceert het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de minister van Cultuur Sven Gatz de eerste oproep voor innovatieve partnerprojecten Over de muur kijken.

Deze oproep kadert in zijn beleid rond cultureel ondernemerschap en aanvullende financiering, waarvan cross-sectorale samenwerking één van de speerpunten is. De oproep bouwt verder op de elementen die vorig jaar uit de rondetafel partnerprojecten aangereikt zijn door de experts.

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector, zoals onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, technologie, onderzoek, sociale sector, milieu en ecologie etc.

Partnerprojecten openen voor de cultuursector de vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om in samenwerking nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te verkennen.

De beoordeling van de innovatieve partnerprojecten gebeurt aan de hand van drie criteria:

  • de cross-sectorale meerwaarde
  • de innovatieve meerwaarde 
  • de realiseerbaarheid en realiteitszin.

De projectsubsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project. Projecten starten ten vroegste op 1 december van het jaar van aanvraag en duren maximaal 1 jaar.

De deadline om dossiers via de KIOSK-applicatie in te dienen is 30 september 2017.

Minister Gatz hoopt dat dit soort kruisbestuiving een belangrijke katalysator is voor vernieuwing en creativiteit.