Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gezocht: beoordelaars voor de (Beoordelings)commissies Kunsten

06.04.2018
NTGent(c)PhileDeprez
NTGent(c)PhileDeprezNTGent(c)PhileDeprez

Bent u thuis in de kunsten? Kunt u met een kritische blik activiteiten in de kunstensector evalueren en die mening zowel mondeling als schriftelijk gefundeerd formuleren? Dan bent u misschien wie wij zoeken.

Als kunstenorganisaties of kunstenaars een subsidie willen krijgen van de Vlaamse overheid, dan dienen ze een dossier in. Die dossiers worden op zakelijk vlak beoordeeld door medewerkers van het team Kunsten en Cultureel Erfgoed en op inhoudelijk vlak door de leden van de verschillende beoordelingscommissies. Zo’n commissie bestaat uit één voorzitter en zeven beoordelaars.

Informatie over wat er van beoordelaars Kunsten wordt verwacht, vindt u op deze site onder Wat doen we > Uitvoeren kunstenbeleid > Commissies.

Bent u geïnteresseerd? Stel u dan kandidaat als beoordelaar Kunsten voor 30 juni via iedereenkanzetelen.be.

Alle kandidaturen worden zorgvuldig gescreend. Op basis van het resultaat van die screening beslist minister Gatz over de uiteindelijke benoeming van de beoordelaars. De nieuwe pool beoordelaars gaat aan de slag vanaf januari 2019.

Voor meer info kunt u bellen naar 02 553 68 42 (maandag van 14 tot 17 uur en dinsdag van 9.30 tot 12 uur) of mailen naar kunsten@vlaanderen.be. De medewerkers van het team Kunsten en Cultureel Erfgoed geven u graag extra informatie.