Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Indiendata projecten en beurzen Kunstendecreet wijzigen

06.07.2018

Als gevolg van de wijzigingen aan het Kunstendecreet zullen ook de indiendata voor projecten en beurzen wijzigen. Tot nu toe kon u uiterlijk op 15/09, 15/01 en 15/05 een subsidieaanvraag voor een project en/of beurs onder het Kunstendecreet indienen. Vanaf 2019 zijn er nog twee indiendata.

  • 15 september 2018 voor initiatieven die van start gaan in de eerste jaarhelft van het volgende jaar 2019
  • 15 maart 2019 voor initiatieven die van start gaan in de tweede jaarhelft van het lopende jaar 2019

LET OP: de oude indiendatum van 15/05 verdwijnt en de indiendatum van 15/01 wordt dus verschoven naar 15/03 waardoor projecten die voorzien waren om te starten in mei-juni 2019 nu op 15/9/2018 moeten ingediend worden!

Deze wijziging maakt deel uit van het Besluit van de Vlaamse Regering dat de uitvoeringsmodaliteiten vastlegt van het gewijzigde decreet en dat vandaag, dat is op 6 juli, door de Vlaamse Regering principieel werd goedgekeurd. 
De communicatie van deze wijziging gebeurt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van dit besluit, gepland in november 2018. 

Met vragen over de wijzigingen van het Kunstendecreet kunt u contact opnemen met de administratie via helena.vansteelant@cjsm.vlaanderen.be.