Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Indiendata subsidie-aanvragen voor projecten en beurzen binnen Kunstendecreet gewijzigd

02.10.2018

Als gevolg van de wijzigingen aan het Kunstendecreet in 2018 zijn de indiendata voor subsidie-aanvragen voor projecten en beurzen gewijzigd. 

Vanaf 2019 zijn er nog twee indiendata:

  • 15 maart 2019 voor initiatieven die van start gaan in de tweede jaarhelft van het lopende jaar 2019
  • 15 september 2019 voor initiatieven die van start gaan in de eerste jaarhelft van het volgende jaar 2020

LET OP: de oude indiendatum van 15/05 verdwijnt dus en de oude indiendatum van 15/01 wordt verschoven naar 15/03.

Eénmalig heeft u nog de mogelijkheid om op 15 januari 2019 een beurs- of projectaanvraag in te dienen, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent een individuele kunstenaar.
  • Het gevraagde subsidiebedrag bedraagt maximaal 15.000 euro.
  • Uw project of beurs start tussen 1/5/2019  en 30/6/2019.

Deze wijziging maakt deel uit van het Besluit van de Vlaamse Regering dat de uitvoeringsmodaliteiten vastlegt van het gewijzigde Kunstendecreet en dat door de Vlaamse Regering principieel werd goedgekeurd op 6 juli en 21 september 2018. 

Met vragen over de wijzigingen van het Kunstendecreet kunt u contact opnemen met de administratie via helena.vansteelant@cjsm.vlaanderen.be.