Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Laatste kans, schrijf je in! Studiedag Faro-conventie, participatie en het lokale erfgoedbeleid 16/1

09.01.2018
Erfgoeddag (c) MIAT
Erfgoeddag (c) MIATErfgoeddag (c) MIAT

Ben je geïnteresseerd in participatie en het lokale erfgoedbeleid? Tot 12 januari kan je je inschrijven voor de studiedag op 16 januari over de Kaderconventie van Faro, participatie en het lokale erfgoedbeleid.

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed organiseren we samen met het agentschap Onroerend Erfgoed, FARO, Herita en de VVSG een studiedag over de Kaderconventie van Faro, participatie en het lokale erfgoedbeleid. 

 • Wanneer: dinsdag 16 januari 2018
 • Locatie: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

De waarde van erfgoed voor de samenleving en de participatie van de samenleving bij erfgoed vormen de grondslagen van de Faro-conventie. In de voormiddag gaan verschillende sprekers in op de betekenis van het verdrag voor het erfgoedbeleid en geven een overzicht van de verschillende participatiemogelijkheden om de erfgoedgemeenschappen te betrekken.

 • 9. 30 u.: onthaal met koffie
 • 10.00 u.: verwelkoming en inleiding - Gregory Vercauteren (FARO)
 • 10.15 u.: de participatiegedachte in het Europees Jaar van het Cultuur Erfgoed (Brigitte Myle, Departement Cultuur, Jeugd en Media)
 • 10.30 u.: de Faro-conventie en het erfgoedbeleid in Vlaanderen, een toetsing – Lynn De Clercq (Agentschap Onroerend Erfgoed)
 • 11.00 u.: de Faro-kaderconventie: een glokaal instrument? Betekenis en relevantie voor een lokale/regionale erfgoedwerking. - Marc Jacobs (FARO)
 • 11.20 u.: participatie in de lokale praktijk – Hilde Plas en Joke Vanreppelen (VVSG).
 • 12.00 u.: round-up - Gregory Vercauteren (FARO)

De studiedag is bedoeld voor onroerend-erfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten, cultureel-erfgoedcellen en hun besturen maar ook andere geïnteresseerden in het lokale beleid zijn welkom. Inschrijven kan tot 12 januari 2018.

Het namiddagprogramma is specifiek voor lokale erfgoedcoördinatoren. We reiken vernieuwende modellen en voorbeelden aan om erfgoedgemeenschappen actief te betrekken bij het uitvoeren van het (inter-)gemeentelijk erfgoedbeleid. In de sessies wordt getoond hoe participatie in verschillende vormen gerealiseerd kan worden in de erfgoedwerking. 

Namiddagsessies

Sessie 1: publieksgerichte erfgoedwerking
Wat betekent participatie voor je publiekswerking? Hoe pak je dat aan? Waarin schuilt de meerwaarde? (Hugo Verhenne en Sofie Moeykens – BIE/TERF, Martijn Loix – Erfgoed Haspengouw)

 • Erfgoedcel TERF vertelt onder meer over de Vertelkaravan en Brouwchallenge
 • GouwGoed. Creatieve erfgoedworkshops voor het lager onderwijs.

 

Sessie 2: actief burgerschap en de rol van de lokale overheid
Wat is actief burgerschap? En wat is de rol van de lokale overheid hierbij? (Carine Goossens - gemeentearchivaris Beveren, Rebecca Gysen - erfgoedcel Leuven)

 • Erfgoedhuis Hof ter Welle. Een geïntegreerde erfgoedwerking vanuit een monument.
 • Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld.. Bewoners en buurtcomités gaan zelf op zoek naarde roots en evoluties in hun buurt.

 

Sessie 3: beleidsparticipatie
Hoe kan je burgers actief betrekken bij de beleidsvorming- en uitvoering? Wat zijn de randvoorwaarden en succesfactoren? Wat zijn de valkuilen? (Brigitte Myle – Departement Cultuur, Jeugd en Media, Gregory Vercauteren – FARO, Lize De Doncker - COMEET en Jef Van Doninck - Erfgoed Noorderkempen)​

 • Charter 700 in Kortenberg. Burgerparticipatie met een erfgoedtwist.
 • Erfgoed Noorderkempen: een adviesraad op intergemeentelijk niveau.
 • COMEET wint de Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid … en laat burgers en verenigingen meebeslissen over de besteding van het prijzengeld.

 

Sessie 4: participatief waarderen – waarderen doe je niet alleen
Een collectie beheren vraagt keuzes maar wie bepaalt de waarde erfgoed? Hoe betrekt je de erfgoedgemeenschap en andere stakeholders bij je waarderingstraject? Lessons Learned. (Jef Vrelust – MAS, Anse Kinnaer – Onroerend Erfgoed)

 • Waarderen maritiem erfgoed Antwerpen. Met het oog op de realisatie van een nieuw maritiem museum startte het MAS een participatief waarderingsproject op voor de grootste collectie maritiem erfgoed van Vlaanderen.
 • Onroerenderfgoedrichtplannen. Samenwerking en participatie staan centraal om onroerend erfgoed te behouden en te ontwikkelen voor de toekomst.

 

Sessie 5: digitale co-creatie 
Hoe creëer je samen met een community content rond erfgoed op platformen als Wikipedia? Do’s en don’ts. (Hanne Ampe – Het Firmament, Bart Magnus en Sam Donvil -Packed, Romaine - Wikimedia België)

 • Wikify de podiumkunsten brengt enthousiastelingen samen om te werken aan nieuwe of bestaande Wikipedia-artikels over de podiumkunsten in Vlaanderen en Brussel.
 • Wiki loves … Erfgoedorganisaties zetten hun deuren op voor erfgoedliefhebbers, fotografen en Wikipedianen.

 

13.30 u. – 14.30 u.: eerste ronde parallelle sessies

14.45 u. – 15.45 u.: tweede ronde parallelle sessies

16.00 u.: Afsluitend woordje – Patrick De Rynck

Schrijf je in.