Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Lancering Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

21.11.2017

Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, en Vlaams minister van Cultuur, Sven Gatz, lanceren officieel het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Een jaar lang vieren we de rijkdom aan erfgoed in Europa.

2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het Europese erfgoed is ongetwijfeld een van de meest diverse en rijkste ter wereld. Het speelt een belangrijke rol in de levenskwaliteit van de Europese burgers en het draagt bij tot de ontwikkeling van een gevarieerde, gemeenschappelijke Europese identiteit. Het doel van het jaar is om mensen bewuster te maken van de Europese dimensies van hun geschiedenis en de waarden en het gevoel van een Europese identiteit te bevragen, te verrijken en te versterken.

In Vlaanderen en Brussel wordt dit aangegrepen om de bestuurlijke banden tussen roerend, onroerend en immaterieel erfgoed aan te halen en is het Jaar een gezamenlijk initiatief van zowel Cultuur als van Onroerend Erfgoed.

Sinds 2010 worden er vanuit de Europese lidstaten en de internationale sector inspanningen gedaan om erfgoed meer op de EU-kaart te zetten. De voorbereiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is in handen van de Europese Commissie die een tiental initiatieven neemt. Ze werkt hiervoor samen met het grote Europese erfgoedorganisaties zoals Europa Nostra, Nemo enz.
De lidstaten staan in voor de organisatie van het Europees Jaar. De Vlaamse overheid wil vooral bottom-up werken en de sector proberen te ondersteunen met een portaalsite voor activiteiten en met projectsubsidies. Daarnaast willen we via de organisatie van een aantal netwerkmomenten het draagvlak voor de erfgoedzorg stimuleren en zetten we in op samenwerking tussen de verschillende actoren.

 

Faro-conventie

Het erfgoedbeleid blijven we verder toetsen aan de conventie van Faro (2005) over de bijdrage van het erfgoed aan de samenleving. De tekst is gebaseerd op het idee dat iedere mens het recht heeft om deel te nemen aan het culturele leven en daarom zowel recht heeft op kennis over als op betrokkenheid bij het erfgoed. De conventie nodigt uit om na denken over hoe we waarden toekennen aan erfgoed en hoe we erfgoed aanduiden en benoemen.

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018 is een uitgelezen kans om verder aan de slag te gaan met de conventie en de maatschappij als geheel weer meer betrekken bij de zorg voor en de omgang met het erfgoed in Vlaanderen. Door dit Erfgoedjaar mee in het teken te stellen van de conventie, kan het bijdragen aan een nieuw elan in de erfgoedwereld en daarbuiten.

Op 16 januari 2018 organiseren we in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed een studiedag over de Kaderconventie van Faro, participatie en het lokale erfgoedbeleid.

 

Projecten

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is het ideale moment om samen te werken met andere organisaties en instellingen over heel Europa, om kennis en expertise uit te wisselen en om een Europees netwerk op te bouwen. We organiseerden samen met Vleva in september 2017 een event over alle mogelijke EU-subsidiekanalen voor grote Europese projecten.

De focus van de projectsubsidies in Vlaanderen ligt op participatie en educatie. Met de projectsubsidies willen we het draagvlak voor de zorg voor erfgoed verhogen, de samenwerking tussen diverse actoren bevorderen en de maatschappelijke dimensie van de erfgoedzorg stimuleren. De subsidie kan aangevraagd worden door erkende intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten, erkende onroerend-erfgoeddepots, onroerend-erfgoedgemeenten, cultureel-erfgoedcellen en regionale collectie beherende cultureel-erfgoedorganisaties.

 

Label voor het Europees Erfgoedjaar

We doen een warme oproep naar de sector om activiteiten en evenementen te organiseren om het diverse erfgoed in Vlaanderen en Brussel te vieren. Erfgoedorganisaties en lokale besturen kunnen in hun programmering inhaken op het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Grijp je kans om mensen aan te moedigen om het rijke en gevarieerde erfgoed van Europa te verkennen, om de unieke waarde van het erfgoed te vieren, te begrijpen en te beschermen, en om nadenken over de plaats die erfgoed in ons leven inneemt. Wil je in 2018 een breed en divers publiek betrekken bij je erfgoed? Past je activiteit binnen de doelstelling van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed?  Vraag dan het label aan

 

FARO en Herita

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is het ideale moment om het erfgoed in Vlaanderen en Brussel en de rol die het speelt in de samenleving in de kijker te plaatsen. Ook FARO en Herita werken in 2018 een aantal interessante initiatieven uit, leggen accenten en geven stimulansen voor samenwerking en participatie.

 

En na 2018

Het Europees Jaar is een kans om ons, als sector en als overheid, te buigen over de thema’s die we verder op de EU-agenda willen. Het afsluitend sectormoment in november 2018 over een toekomstige erfgoedwerking in Vlaanderen is hiervoor een uitgelezen moment.  Er zijn ongetwijfeld onderwerpen die een gezamenlijke Europese aanpak vragen zoals bijvoorbeeld een duurzaam vakmanschap en het voorbestaan van kennis over oude technieken of de mobiliteit van erfgoedprofessionelen.  We willen afsluiten met een event om samen te bekijken hoe we de erfgoedwerking in Vlaanderen willen zien evolueren.

 

Voor meer informatie en vragen kan je terecht bij erfgoedjaar@vlaanderen.be