Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) wisselen uit

22.09.2015

In het kader van het BesteBuren-feestjaar vond vorige week een uitwisseling plaats tussen beleidsmedewerkers van het Departement CJSM en hun collega’s van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Het was de start van een beleidsdialoog, met de bedoeling zich te verdiepen in elkaars werkveld, aanpak, best practices en ambities, wat hopelijk leidt tot inspiratie, vergroten van kennis en meer samenwerking. De geselecteerde onderwerpen hebben betrekking op bestuurlijke veranderingen, cultuureducatie/ participatie, cultureel erfgoed, ondernemerschap en digitalisering.


Aansluitend op de start van de dialoog vorige week met een plenaire bijeenkomst in Antwerpen, vinden vanaf nu discussies in kleinere samenstelling en werkbezoeken over en weer plaats. De ontmoetingen zijn in eerste instantie voorzien voor de resterende maanden van het Vlaams-Nederlandse feestjaar, tot medio februari 2016, en veelal gekoppeld aan studiedagen of reeds geplande werkbezoeken. Mocht het een succes blijken, zal dat uiteraard geen eindpunt zijn van de dialoog, maar gaan we ook na februari 2016 door met uitwisselingen.