Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Nieuw werkprogramma tussen Vlaanderen en Catalonië ondertekend

10.05.2019

Op 4 april jl. ondertekenden Vlaanderen en Catalonië het werkprogramma Vlaanderen-Catalonië 2019-2021. Het werkprogramma kadert in Vlaamse overheidsbrede samenwerkingsverdragen die Vlaanderen uitbouwt met bilaterale partners.

Deze verdragen zijn een belangrijk beleidsinstrument om internationale uitwisseling en samenwerking o.a. op vlak van cultuur te stimuleren en vorm te geven.

In het nagelnieuwe werkprogramma Vlaanderen-Catalonië 2019-2021 komen een groot aantal bevoegdheden van de Vlaamse en de Catalaanse Regering aan bod, o.a. cultuur, gezondheid, innovatie toerisme, wetenschappen en onderzoek, leefmilieu, transport en digitalisatie. Ook institutionele samenwerking in Europese en internationale zaken is opgenomen.

Enkele maanden eerder sloten Vlaanderen en Estland het werkprogramma 2019–2022. Beide partijen zullen o.m. samenwerken op vlak van economische ontwikkeling en handel, circulaire economie, milieu, e-government en kunst en cultuur. In dit werkprogramma zijn concrete culturele initiatieven in verschillende kunstdisciplines opgenomen. Ook erfgoed komt aan bod en een betere samenwerking in multilaterale organisaties en fora.

Daarnaast worden momenteel werkprogramma’s met Litouwen, Tsjechië, Rusland en Mexico onderhandeld.

Voor al deze Vlaamse overheidsbrede werkprogramma’s coördineert het Departement Cultuur, Jeugd en Media de deelname van culturele organisaties en projecten. Er zijn geen budgetten gekoppeld aan de werkprogramma’s. Wel kunnen deelnemende organisaties aanvragen indienen via de reguliere subsidiemogelijkheden waarin ‘internationale werking’ is opgenomen. Hiervoor kan je terecht op de websites www.kunstenenerfgoed.be of www.sociaalcultureel.be.

Voor meer informatie over de werkprogramma’s kan je contact opnemen met Anna Geukens van het Team transversaal en internationaal, Departement CJM.