Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Nulmeting van de Vlaamse boekenmarkt gepubliceerd

10.11.2017

De gereglementeerde boekenprijs is sinds kort van kracht om de boekensector te versterken en te wapenen voor de toekomst. Het departement Cultuur, Jeugd en Media schreef een opdracht uit voor de nulmeting van de boekenmarkt om de toekomstige impact te meten.

Het onderzoek PDFNulmeting van de Vlaamse Boekenmarkt in 2016 (1.24 MB) bevat de cijfers over de boekenverkoop in Vlaanderen en Brussel in 2016. Het gaat om een nulmeting van de boekenmarkt, met andere woorden een overzicht van de situatie voor de invoering van de gereglementeerde boekenprijs (GBP). Die cijfers zullen gebruikt worden als basis om de impact van de GBP - die op 1 juli 2017 werd ingevoerd – op termijn te kunnen evalueren.

De GBP houdt in dat een Vlaamse uitgever of importeur de prijs van een boek (zowel papier als digitaal) bepaalt en dat boekverkopers die moeten respecteren gedurende een periode van 6 maanden na verschijnen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door GfK Belgium, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.