Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Ombudsfunctie grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector geïnstalleerd

02.05.2019

In juni 2018 raakte via een onderzoek bekend dat de helft van de vrouwen in de cultuur- en mediasector het voorbije jaar grensoverschrijdend gedrag had ervaren.

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media, en Brussel kondigde meteen een actieplan aan. Eén van de acties uit dit actieplan was het installeren van een ombudsfunctie. Deze werd toegewezen aan de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Nina Callens en Viktor Van der Veken starten binnen de Genderkamer een project om grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en audiovisuele sector aan te pakken. Nina en Viktor staan klaar om naar concrete ervaringen of meldingen te luisteren en hierin te adviseren of te bemiddelen. Heb je een vraag over grensoverschrijdend gedrag of wil je een melding maken? Stuur dan een e-mail naar genderkamer@vlaamseombudsdienst.be