Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Oproep Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2019

15.04.2019

De Prijs Wivina Demeester, door de eerste Vlaams bouwmeester bOb Van Reeth in 2003 in het leven geroepen als de prijs Bouwheer, bekroont opdrachtgevers die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze volop willen inzetten op kwaliteit. Hiermee wil de Vlaams bouwmeester zijn stimuleringsbeleid ter bevordering van de kwaliteit van publieke bouwprojecten verder kracht blijven bijzetten. Publieke en semipublieke bouwheren wordt de kans geboden om voor de categorieën architectuuropdracht, masterplan en kunst in opdracht aan te tonen hoe ze de samenwerking met ontwerpers en kunstenaars hebben aangepakt, de keuze voor de selectie van ontwerpers en kunstenaars hebben gemaakt en welke actoren betrokken waren bij de realisatie. De focus van de Prijs Wivina Demeester is meer dan ooit het maatschappelijk voorbeeldig opdrachtgeverschap. De prijs wil in eerste instantie opdrachtgevers aanzetten zich kandidaat te stellen. Maar ook kunstenaars en ontwerpers die samen met een opdrachtgever een traject doorlopen hebben, kunnen samen met de opdrachtgever voor één van de categorieën kandideren.

Schrijf uw project voor 20 mei 2019 in en grijp de kans om met uw project naar buiten te treden, uw engagement en ervaring te delen en het beleid in Vlaanderen mee vorm te geven.

De oproep en het reglement vindt u op de website van de Vlaamse bouwmeester.

De Prijs Wivina Demeester is een initiatief van de Vlaams bouwmeester en wordt georganiseerd in samenwerking met het platform Kunst in Opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.