Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Ouderen en cultuurparticipatie - Gatz & Vandeurzen samen aan tafel

28.04.2016
Logo Long Live Arts
Logo Long Live ArtsLogo Long Live Arts

De banden tussen cultuur en welzijn worden aangehaald. Om de maatschappelijke betekenis van ouderen in de samenleving beter te waarderen, slaan ministers Gatz en Vandeurzen voor een aantal beleidsdoelstellingen de handen in elkaar. Beide ministers leggen hiervoor een intentieverklaring af.