Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Pool beoordelaars Kunstendecreet 2019-2023 benoemd

21.01.2019

Het Kunstendecreet schrijft voor dat de pool van beoordelaars maximaal 5 jaar kan aanblijven en vervolgens voor de helft moet vervangen worden. Op 6 april 2018 lanceerde de administratie daarom een open oproep tot kandidaatstelling voor de pool van beoordelaars via de databank ‘Iedereen kan zetelen’. Deze pool van beoordelaars zal bevoegd zijn voor de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van het Kunstendecreet.

339 personen stelden zich via de databank kandidaat als beoordelaar. De administratie evalueerde de deskundigheid van alle kandidaten op basis van de vereiste expertises in het decreet. Na screening van de kandidaten werden er 277 positief beoordeeld.

Om aan de samenstellingsvoorwaarden te voldoen, was een selectie van de positief beoordeelde kandidaten nodig. Het team Kunsten en Cultureel Erfgoed stelde een scenario voor de samenstelling van de pool van beoordelaars op met positief beoordeelde kandidaten. Hierbij werd rekening gehouden met volgende parameters:

  • een evenwichtig aantal vrouwen en mannen
  • etnisch-culturele diversiteit
  • mix van leden met ervaring in commissiewerk en nieuwe leden
  • voldoende deskundigheid over de verschillende functies, disciplines en subdisciplines.

De Vlaamse Regering benoemde de pool van vaste en wisselende beoordelaars. Die pool bestaat uit 260 leden voor een periode van vijf jaar, start op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2023.

>> Overzicht van de beoordelaars