Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Projectoproep 2018 Vlaamse Gebarentaal

01.12.2017
STAM Gent
STAM GentSTAM Gent

Ook in 2018 stelt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal. De projecten hoeven niet te kaderen in een specifiek thema en kunnen dus breed worden ingevuld. Belangrijk is dat ze bijdragen tot een grotere bekendheid of verankering van Vlaamse Gebarentaal, en dus meer zijn dan louter een vertaling of vertolking naar Vlaamse Gebarentaal. De projecten kunnen zich richten op zowel volwassenen, kinderen als gezinnen.

Organisaties of een samenwerkingsverband van organisaties die een project, met sensibiliserend doel of bijdrage tot de maatschappelijke verankering van VGT willen realiseren, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen.

Aanvragen moeten voor 1 februari 2018 worden ingediend. Raadpleeg de subsidievoorwaarden op de website van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. Je vindt er ook de projectoproep 2018 in Vlaamse Gebarentaal, het aanvraagformulier en alle gerealiseerde projecten van de voorbije jaren.