Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Projectoproep Biënnale voor Visuele Kunsten Venetië 2019

12.04.2018

In 2019 zorgt de Franse Gemeenschap voor de invulling van het Belgische paviljoen op de Biënnale voor Visuele Kunsten in Venetië. Hiertoe selecteert zij een project, dat door één of meer kunstenaars en hun commissaris zal worden voorgesteld.

In het licht van het samenwerkingsakkoord voor Cultuur, opgemaakt tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap sedert 2013, zal het geselecteerde project een weerspiegeling zijn van de samenwerking tussen de gemeenschappen in België.

De selectie gebeurt op basis van een overheidsopdracht. De offertes moeten uiterlijk voor 11 juni om 10 uur worden ingediend. De jury beoordeelt de aanvragen op 27 juni 2018.

Lees meer